Geodezyjna obsługa inwestycjiMapyNIERUCHOMOŚCI

Geodezyjna obsługa inwestycji

Tyczenia budynków. Tyczenia sieci uzbrojenia terenu. Geodezyjna obsługa procesu budowy.

Mapy

Mapy do celów projektowych. Mapy do celów prawnych. Mapy powykonawcze.

NIERUCHOMOŚCI

Podziały. Rozgraniczenia. Wznowienia i ustalenia przebiegu granic.